Rodzina jest jak gałęzie drzewa, rośniemy w różnych kierunkach, ale mamy wspólne korzenie.