W swojej pracy stosuję się do standardów wyznaczonych przez takie dyscypliny naukowe jak psychologia i pedagogika, zakładając konieczność systematycznej i kompleksowej pracy składającej się z trzech głównych etapów:

  1. Etap przygotowawczy – rozpoznanie potrzeb dziecka oraz rodziny poprzez diagnozę użytecznej zmiany. 
  2. Etap właściwej pracy – to czynne uczestnictwo dziecka wraz z rodziną w spotkaniach.
  3. Etap ewaluacji spotkań – pozwala na dokonanie oceny skuteczności przeprowadzonych działań oraz prawidłowości w doborze form i metod pracy.

Czynnikiem integrującym wszystkie powyższe oddziaływania jest podejście systemowe wg którego istotą skuteczności pracy terapeutycznej jest zaangażowanie ( w miarę możliwości) wszystkich członków rodziny.

W codziennej pracy terapeutycznej towarzyszy mi suczka o imieniu Izzi.