Swoją działalnością wspomagam dzieci i ich rodziny, których codzienne funkcjonowanie wymaga sprostania trudnościom związanym w szczególności z:

– niepełnosprawnością,

– chorobą przewlekłą,

– specyficznymi trudnościami w uczeniu się,

– całościowym zaburzeniem rozwoju,

– zaburzeniami zachowania i emocji,

– zaistniałą sytuacją kryzysową,

– trudnościami adaptacyjnymi.

W trosce o bezpieczeństwo Państwa dzieci gabinet uzyskał pozytywną opinię sanitarną wydaną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jeleniej Górze.