Agnieszka Jadach

psycholog, pedagog Jelenia Góra

    Studia pedagogiczne ukończyłam na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego w specjalności: kształcenie zintegrowane z wychowaniem przedszkolnym. Wiedzę z zakresu pedagogiki uzupełniłam na studiach magisterskich Uniwersytetu Wrocławskiego. Równocześnie podjęłam także studia psychologiczne na Wydziale Nauk Społecznych  Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, wybierając specjalność kliniczną. Dodatkowo ukończyłam Podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. W zintegrowaniu powyższych obszarów teoretycznych, wokół potrzeb przyszłych pacjentów i ich rodzin pomaga mi podejście systemowe, które poznałam dogłębnie na szkoleniu Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej w Poznaniu uzyskując kwalifikacje do pracy w obszarze terapii systemowej indywidualnej i rodzin.

 

WYBRANE KURSY I SZKOLENIA ZAWODOWE

 • PSPiA Klanza: Słowne i matematyczne zabawy dydaktyczne, Folkowa zabawa, Kiedy Maluchy zmieniają się w zuchy, Kreatywne prowadzenie grup dziecięcych
 • Edukacja przez Ruch D. Dziamskiej: Wykorzystanie wybranych narzędzi systemu Edukacja przez ruch do analizy podstawy programowej edukacji elementarnej, Wykorzystanie zabawek przedszkolnych do budowy ćwiczeń systemu – Edukacja przez ruch, Kropki i kreski w zimowych nastrojach
 • Kurs Podstawowy Dogoterapii
 • Dolnośląska debata o edukacji przedszkolnej (Kuratorium Oświaty we Wrocławiu)
 • Konstruowanie indywidualnych programów wspomagania rozwoju dziecka
 • Pomoc psychologiczno – pedagogiczna, zadania i obowiązki nauczycieli
 • Konstruowanie planów działań wspierających przez zespoły ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej
 • Wspomaganie rozwoju zmysłów dziecka w wieku przedszkolnym
 • Co może, chce i potrafi dziecko w wieku przedszkolnym ? Możliwości rozwojowe dziecka a wymagania środowisk wychowawczych
 • Jak przygotować autorski program nauczania ?
 • Psychodrama i podejście Gestalt
 • Pięciolatek w przedszkolu czyli o dojrzewaniu do szkoły
 • Muzyka na pierwszych etapach edukacji. Przedszkole i kształcenie zintegrowane
 • Efektywne nauczanie matematyki w przedszkolu
 • Profilaktyka dysleksji. Diagnoza i pomoc.
 • Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz
 • Możliwości rozwojowe dziecka a wymagania środowisk wychowawczych
 • Wykorzystanie ćwiczeń kinezjologii edukacyjnej we wczesnej fazie edukacji
 • Ciało i rytm w ekspresji dziecka

 

UDZIAŁ W KONFERENCJACH

 • Zrozumienie Interpersonalnej Traumy – mechanizmy i konsekwencje w rodzinie i     środowisku – teoria i praktyka (Wrocław 2009)
 • I Międzynarodowa Konferencja Seksuologiczna – U progu dojrzałej seksualności (Poznań 2010)
 • II Ogólnopolskiej Konferencji  Naukowej – Nauka  i praktyka wobec starzenia się i starości w Polsce (Wrocław 2010)
 • III Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Płeć – między ciałem, umysłem i społeczeństwem (Poznań 2009)
 • II Studencka Konferencja Naukowa – Seksualność człowieka w kulturze, nauce i terapii (Kraków 2010)
 • III Międzynarodowa Konferencja Naukowa – Konflikt, uczenie międzykulturowe, zmiana (Wrocław 2009)
 • II Ogólnopolskie Kongres Studentów Muzykoterapii (Wrocław 2009)
 • Dziecko i pies: rozwój – edukacja – rehabilitacja (Wrocław 2009)
 • Relacje interpersonalne w cyklu życia człowieka (Poznań 2011)
 • III Wrocławskie Konfrontacje Psychologiczne (Wrocław 2010)

 

     Jestem typem ekstrawertyka – otwarta na otoczenie społeczne, dobrze czuję się w grupie, a wrodzona zdolność empatii pozwala mi sprawnie odnaleźć się wśród innych ludzi, zwłaszcza tych najmłodszych. Chętnie podejmuję nowe wyzwania, doskonaląc własny potencjał. Posiadam wiedzę i doświadczenie niezbędne w pracy z pacjentami, nabyte podczas pracy w placówkach oświatowych w Jeleniej Górze i Poznaniu, współpracy z Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu oraz na stażach klinicznych w poznańskich szpitalach (Wojewódzki Szpital dla Psychicznie i Nerwowo Chorych DZIEKANKA w Gnieźnie, Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu). Obecnie współpracuję z SPZOZ Szpitalem Specjalistycznym MSW w Jeleniej Górze, gdzie na Oddziale Nerwic, Oddziale Dziennym Psychiatryczno – Rehabilitacyjnym oraz Oddziale Psychiatrycznym prowadzę z pacjentami zajęcia terapeutyczne. Równocześnie angażuję się w realizację warsztatów komunikacji i umiejętności społecznych dla dzieci oraz rodziców. Od września prowadzę zajęcia dla wychowanków świetlicy środowiskowej przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Jeleniej Górze. Swoje zainteresowania naukowe poszerzam stale jako członek Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego, Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej oraz Parter Polskiego Towarzystwa Kynoterapeutycznego. Aktualnie intensywnie angażuję się w prace organizacyjne Jeleniogórskiego Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju SODALIS.