Informuję, że do 1.09.2017 przebywam na urlopie macierzyńskim. AJ