[swfobj src=”http://www.dladziecipsycholog.pl/wp-content/uploads/2013/05/f3.swf” align=”left”]

Cena wizyty uzależniona jest od indywidualnego planu terapii dziecka, który ustalamy wspólnie na pierwszym bezpłatnym spotkaniu.

Więcej...

        Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach nakłada na powyższe jednostki obowiązek organizacji w danej placówce wsparcia psychologiczno – pedagogicznego na zasadach określonych w Rozporządzeniu.

Powyższe wsparcie dotyczy głównie podopiecznych placówek i ich rodzin, których codzienne funkcjonowanie wymaga sprostania trudnościom związanym w szczególności z niepełnosprawnością, chorobą przewlekłą,  niedostosowaniem społecznym, specyficznymi trudnościami w uczeniu się, niepowodzeniami edukacyjnymi, zaniedbaniami środowiskowymi, zaburzeniami komunikacji językowej, sytuacją kryzysową lub trudnościami adaptacyjnymi...

Więcej...

Swoją działalnością wspomagam dzieci i ich rodziny, których codzienne funkcjonowanie wymaga sprostania trudnościom związanym w szczególności z:

– niepełnosprawnością,

– chorobą przewlekłą,

– specyficznymi trudnościami w uczeniu się,

– całościowym zaburzeniem rozwoju,

– zaburzeniami zachowania i emocji,

– zaistniałą sytuacją kryzysową,

– trudnościami adaptacyjnymi.

W trosce o bezpieczeństwo Państwa dzieci gabinet uzyskał pozytywną opinię sanitarną wydaną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jeleniej Górze.

 

Więcej...

Dla rodzin doświadczających szczególnych trudności w dotarciu do gabinetu w związku z niepełnosprawnością lub chorobą przewlekłą swojego dziecka proponuję wizyty domowe po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Podczas tej formy spotkania możliwe będzie omówienie i analiza trudności w środowisku przyjaznym i znanym dziecku oraz znalezienie rozwiązań najbardziej funkcjonalnych dla całej rodziny.

Więcej...