Dla rodzin doświadczających szczególnych trudności w dotarciu do gabinetu w związku z niepełnosprawnością lub chorobą przewlekłą swojego dziecka proponuję wizyty domowe po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Podczas tej formy spotkania możliwe będzie omówienie i analiza trudności w środowisku przyjaznym i znanym dziecku oraz znalezienie rozwiązań najbardziej funkcjonalnych dla całej rodziny.

Więcej...