Doula

Doula to wykształcona i doświadczona również w swoim macierzyństwie kobieta, zapewniająca ciągłe niemedyczne emocjonalne, informacyjne i fizyczne wsparcie dla matki i rodziny na czas ciąży, porodu i po porodzie. Zapraszam do kontaktu w celu omówienia szczegółów spotkań terapeutycznych zarówno podczas ciąży jak i konsultacji po porodzie.

Cena pojedynczej konsultacji ( 50 min): 90 zł.