Systemowa Terapia Rodzin

Istotą systemowej terapii jest rozumienie rodziny jako dynamicznie połączonych elementów, które wzajemnie na siebie wpływają. Jako psychoterapeuta systemowy pracuję z całą rodziną jako z całością czyniąc każdego z jej członków współodpowiedzialnym za zachodzące podczas terapii zmiany. Nurt terapii systemowej szczególnie często wykorzystywany jest w interwencji zaburzeń u dzieci i młodzieży.

Cena za sesję 1,5 godzinną: 120 zł.